30,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 1 เดือน28,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 6 เดือน25,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 12 เดือน


    captcha