28,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 1 เดือน26,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 6 เดือน23,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 12 เดือน


    captcha