คุณลูกค้าโอนชำระค่าบริการ ผ่านบัญชีธนาคารที่ปรากฏ โดยระบุเลขที่คำสั่งซื้อที่จัดส่งให้ทางอีเมล์ เมื่อชำระและแนบส่งหลักฐานการโอนชำระค่าบริการแล้ว ทางเราจะตรวจสอบและแจ้งคุณลูกค้าทางอีเมล์ในขั้นตอนต่อไป