26,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 1 เดือน24,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 6 เดือน20,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 12 เดือน






    captcha