เงื่อนไขการประกันภัยเมื่อเช่ารถยนต์ :
+ กรณีที่มีอุบัติเหตุ มีคู่กรณีและผู้เช่าเป็นฝ่ายถูก ผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
+ กรณีที่เป็นการชนแบบไม่มีคู่กรณี หรือมีคู่กรณีแต่เราเป็นฝ่ายผิด จะมีค่าความเสียหายเบื้องต้นที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ เช่น กรณีที่ผู้เช่าขับรถไปชน หาคนผิดไม่ได้ หรือถอยรถไปชนเสาไฟฟ้ากันชนยุบ หรือแตกหัก ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อบริษัทฯ ตามที่กำหนด และ/หรือ กรณีที่มีการจอดซ่อมแซมรถยนต์ ผู้เช่าตกลงชำระค่าขาดประโยชน์แก่ผู้ให้เช่าในราคาเท่าจำนวนราคาเช่าต่อวัน จนกว่ารถจะซ่อมเสร็จสิ้น ทางผู้ให้เช่าจะเก็บเงินค่าเสียหายจากผู้เช่าเบื้องต้นและจะส่งหลักฐานการซ่อมให้ผู้เช่า

กรณีมีอุบัติเหตุหรือมีปัญหากับเครื่องยนต์ :
+ กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือไม่สามารถเดินทางต่อได้ ผู้เช่าสามารถติดต่อกับทางผู้ให้เช่าภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อสำรองหารถยนต์ใช้ในการเดินทางต่อไป เว้นเสียแต่เป็นเหตุอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ เช่น ยางรั่ว ยางแตก ผู้เช่ารถยนต์จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขด้วยตนเองเพื่อให้รถยนต์สามารถใช้งานได้ตามปกติ

น้ำมันเชื้อเพลิงในการเช่ารถ :
+ รถยนต์สำหรับให้ผู้เช่า รถยนต์ใช้งานก่อนออกเดินทางจะมีน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง เมื่อผู้เช่ารถยนต์ได้ใช้งานระหว่างเช่ารถยนต์แล้วนำมาส่งมอบคืน จะต้องเติมน้ำมันคืนให้เต็มถัง (แบบอัดเต็มถัง ไม่ใช่แบบประมาณการ)

ระยะเวลาในการเช่ารถยนต์ :
+ เช่ารถยนต์คิดเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง เท่ากับ 1 วัน นับจากผู้เช่าได้รับรถยนต์และได้นำมาส่งคืนในเวลาดังกล่าวฯ การคืนรถยนต์ถ้าล่าช้าภายใน 4 ชั่วโมง ทางบริษัทฯคิดค่าเช่าเพิ่มอีก 1 วัน ผู้เช่าต้องรับรถและคืนรถในสถานที่ที่กำหนดในใบสัญญาเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าธรรมเนียมการส่งรถ รับรถคืนนอกสถานที่ที่กำหนดในใบสัญญา คิดค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทาง

เงื่อนไขการเช่ารถเพิ่มเติม :
+ ไม่อนุญาตให้นำรถออกนอก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เท่านั้นหากออกนอกเหนือจากนี้จะมีค่าปรับ ยกเว้น (เครื่อง1200ccจำกัดแค่2จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ลำปาง ลำพูน)
+ ไม่อนุญาตให้นำรถ1200-1500cc ขึ้นดอยที่มีความลาดชันสูง เช่นดอยดอยขาง เป็นต้น
+ บริษัทเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 20.00 น. นอกเหนือจากเวลานี้บริษัทขออนุญาตคิดค่าบริการล่วงเวลาชั่วโมงละ 100 บาท
+ เงินมัดจำรถเครื่องยนต์ 1200-1500 cc 3,000 บาท รถครอบครัว SUV มัดจำ 5,000 บาท รถขนาดใหญ่มัดจำ 10,000 บาท
+ น้ำมันเต็มถังเมื่อส่งมอบรถให้กับลูกค้า ลูกค้าเติมเต็มถังเมื่อส่งรถคืนเช่นเดียวกัน
+ จำกัดความเร็วขับรถได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง
+ ขอความร่วมมืองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างขับรถ สูบบุหรี่ หรืออื่น ๆที่ทำให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในรถ
+ กรณีดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ประกันจะไม่รับเคลม ผู้เช่าต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
+ การเช่ารถจะนับเวลา 24 ชั่วโมงเมื่อลูกค้ารับรถ หากเกินเวลาทางบริษัทจะขอคิดค่าบริการเกินเวลา ชั่วโมงละ 100 บาท หากเกิน 4 ชั่วโมงจะคิดเพิ่มเป็น 1 วันเต็ม
+ รับส่งรถ บริการฟรีในบริเวณตัวเมืองหรือใกล้เคียง หากรับส่งนอกเขตบริการจะมีการคิดค่าบริการนอกสถานที่ แล้วแต่ระยะทาง เริ่มต้น 100 – 300  บาทต่อครั้ง
+ การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักฐานการเช่ารถ

+ บัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่า สามารถถ่ายรูปส่งได้
+ ใบขับขี่ หรือ สำเนาใบขับขี่ของผู้เช่า สามารถถ่ายรูปส่งได้
+ โอนเงินมัดจำก่อนล่วงหน้า ภายในสองวันเมื่อทำการจอง หากไม่ดำเนินการโอน บริษัทขออนุญาตยกเลิกการจอง เมื่อโอนเงินแล้วสามารถส่งใบเสร็จยืนยันการโอนแนบมา ทางเราจะดำเนินการล็อครถไว้ให้ทันที

การชำระเงินค่าบริการ

ชำระโดยเงินสด ในวันที่รับรถ กรณีเช่ารถ

โอนชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร : 

ชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคาร และอื่นๆ สะดวก ปลอดภัย ด้วยระบบ THAIEPAY คลิ๊กที่นี่