45,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 1 เดือน43,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 6 เดือน40,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 12 เดือน


    captcha