39,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 1 เดือน37,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 6 เดือน34,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 12 เดือน


    captcha