50,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 1 เดือน48,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 6 เดือน45,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 12 เดือน


    captcha