20,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 1 เดือน18,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 6 เดือน15,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 12 เดือน


    captcha