18,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 1 เดือน16,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 6 เดือน14,000.-/เดือน *สัญญาระยะเวลาเช่า 12 เดือน


    captcha