from 1,890.00 ฿/day
Book Now

TOYOTA CAMRY 2000cc

Excellent

Fee Cancellation

Pay at Pickup

Unlimited Mileage

Shuttle to Car

Overview

ขั้นตอนการเช่ารถผ่านระบบออนไลน์

1.  เลือกสถานที่ที่ต้องการรับรถ
2. เลือกสถานที่ที่ต้องการส่งรถ
3. เลือกวันที่และเวลาในการรับรถ
4. เลือกวันที่และเวลาในการส่งรถ
5. เลือก Extra เพื่อต้องการเพิ่มบริการคนขับรถ
(1) กรณีบริการคนขับรถโดยไม่ต้องพักค้างคืน
(2) กรณีบริการคนขับรถพักค้างคืน
6. คลิ๊กเลือก Book Now

ระบบจะทำการคำนวณค่าบริการการเช่ารถของคุณโดยอ้างอิงจากจำนวนวันและเวลาในการรับ-ส่งรถ และ Extra เพิ่มเติม โดยคำนวณการเช่ารถตามช่วงเวลาดังนี้
5 มกราคม – 10 เมษายน ราคาค่าเช่ารถ 1,890.-/วัน
11 เมษายน – 16 เมษายน ราคาค่าเช่ารถ 2,090.-/วัน
17 เมษายน – 30 กันยายน ราคาค่าเช่ารถ 1,890.-/วัน
1 ตุลาคม – 24 ธันวาคม ราคาค่าเช่ารถ 2,090.-/วัน
25 ธันวาคม – 4 มกราคม ราคาค่าเช่ารถ 2,590.-/วัน

ทั้งนี้เมื่อท่านได้กด Book Now แล้วระบบจะทำการคำนวณให้ท่านเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไปดังนี้
(1) กรณีเป็นสมาชิกแล้ว สามารถ Log In เพื่อให้ดึงข้อมูลในระบบเพื่อทำการเช่ารถ และตัดจ่ายชำระ หรือ แจ้งชำระอื่นๆที่ปรากฏในระบบได้ โดยตรวจสอบรายการหลักเสร็จสิ้นแล้วทางอีเมล์ที่ให้ไว้ เพื่อยืนยันการเช่ารถ และเก็บหลักฐานการจองที่ส่งให้ท่านหลังจากยืนยันการเช่ารถแล้วเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในการรับรถ

(2) กรณีไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถกรอกข้อมูลที่ให้ระบุครบทุกช่อง และทำการกดตัดจ่ายชำระโดยเลือกการชำระที่ท่านสะดวก เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วทางระบบจะทำการส่งอีเมล์เพื่อให้ท่านยืนยันการเช่ารถโดยอัตโนมัติ และเมื่อท่านยืนยันแล้วระบบจะทำการส่งอีเมล์หลักฐานการเช่ารถและใบเสร็จรับเงินกรณีจ่ายชำระเรียบร้อยแล้ว หรือกรณีที่จ่ายชำระเป็นเงินสดในวันรับรถ โดยใบเสร็จดังกล่าวเป็นหลักฐานในการรับรถในวันรับรถกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ

กรณียกเลิกการเช่ารถก่อนตัดจ่ายชำระ

(1) สามารถกดยกเลิกได้โดยการกดเครื่องหมายกากบาทรายการรถที่จะเช่า
(2) สามารถกดยกเลิกได้โดยการคลิ๊กที่ตะกร้าสินค้า และทำรายการเลือก Remove รายการรถที่จะเช่า

Car Category

รถเก๋ง 4 ประตู

Car's Location

Reviews

5/5
Excellent
Based on 1 review
Excellent
1
Very Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0
avatar

CMWONDERTOUR

28/02/2021

BEST DRIVE

BEST DRIVE
Showing 1 - 1 of 1 in total

Write a review

Created with Sketch.
1,890.00 ฿/day

Inquiry

Organized by

CMWONDERTOUR

Member Since 2019

22 Reviews